รหัสทัวร์ : FTT2002

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA หนาวสุดจี๊ด กรี๊ดสุดใจ 5D3N


โอซาก้า – เกียวโต - วัดคินคะคุจิ-  ศาลเจ้าฟูชิมิ - วัดน้ำใส - อิออน มอลล์

ลานสกี WASHIGATAKE – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ

ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ 

ปราสาทโอซาก้า – DUTY FREE – ชินไซบาชิ - ริงกุเอาท์เล็ท


ไม่มีข้อมูล
0 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 26,899 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา