รหัสทัวร์ : FTT2002

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA หนาวสุดจี๊ด กรี๊ดสุดใจ 5D3N


โอซาก้า – เกียวโต - วัดคินคะคุจิ-  ศาลเจ้าฟูชิมิ - วัดน้ำใส - อิออน มอลล์

ลานสกี WASHIGATAKE – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ

ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ 

ปราสาทโอซาก้า – DUTY FREE – ชินไซบาชิ - ริงกุเอาท์เล็ท


ธ.ค 63 - ม.ค 64
10 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 26,899 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
2 ธันวาคม 2563 - 6 ธันวาคม 2563 26,899 บาท
11 ธันวาคม 2563 - 15 ธันวาคม 2563 26,899 บาท
16 ธันวาคม 2563 - 20 ธันวาคม 2563 26,899 บาท
17 ธันวาคม 2563 - 21 ธันวาคม 2563 26,899 บาท
18 ธันวาคม 2563 - 22 ธันวาคม 2563 26,899 บาท
23 ธันวาคม 2563 - 27 ธันวาคม 2563 26,899 บาท
28 ธันวาคม 2563 - 1 มกราคม 2564 37,899 บาท
29 ธันวาคม 2563 - 2 มกราคม 2564 38,899 บาท
30 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 38,899 บาท
31 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564 37,899 บาท