รหัสทัวร์ : FTT2001

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO บทเพลงรักสายลมหนาว 5D3N


วัดอาซากุสะ - ศาลเจ้าเนซุ - โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอาท็เล็ต

ลานสกีฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว 

โอชิโนะ ฮัคไก – ดูไฟประดับทีGERMAN VILLAGE

ตลาดปลาสึกิจิ – ศาลเจ้าเมจิ – ฮาราจูกุ – ตลาดอาเมโยโกะ


ธ.ค 63 - ม.ค 64
11 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 26,899 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
11 ธันวาคม 2563 - 15 ธันวาคม 2563 26,899 บาท
12 ธันวาคม 2563 - 16 ธันวาคม 2563 26,899 บาท
16 ธันวาคม 2563 - 20 ธันวาคม 2563 26,899 บาท
17 ธันวาคม 2563 - 21 ธันวาคม 2563 26,899 บาท
18 ธันวาคม 2563 - 22 ธันวาคม 2563 26,899 บาท
19 ธันวาคม 2563 - 23 ธันวาคม 2563 26,899 บาท
23 ธันวาคม 2563 - 27 ธันวาคม 2563 27,899 บาท
24 ธันวาคม 2563 - 28 ธันวาคม 2563 27,899 บาท
25 ธันวาคม 2563 - 29 ธันวาคม 2563 27,899 บาท
29 ธันวาคม 2563 - 2 มกราคม 2564 35,899 บาท
30 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 35,899 บาท