รหัสทัวร์ : FTT2001

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO บทเพลงรักสายลมหนาว 5D3N


วัดอาซากุสะ - ศาลเจ้าเนซุ - โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอาท็เล็ต

ลานสกีฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว 

โอชิโนะ ฮัคไก – ดูไฟประดับทีGERMAN VILLAGE

ตลาดปลาสึกิจิ – ศาลเจ้าเมจิ – ฮาราจูกุ – ตลาดอาเมโยโกะ


ไม่มีข้อมูล
0 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 26,899 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา