รหัสทัวร์ : FTT1993

ทัวร์เกาหลี MY DESTINY AUTUMN IN SEORAK 5 วัน 3 คืน


พิเศษ ชมใบไม้เปลี่ยนสี 1 ปีมีครั้งเดียว

พักซอรัคซาน 1 คืน

เมนูพิเศษ หมูย่างต้นตำรับเกาหลี

โซลทาวเวอร์

ซ้อปปิ้งตลาดเมียงดง


ก.ย 63 - พ.ย 63
42 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 14,999 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
30 กันยายน 2563 - 4 ตุลาคม 2563 15,999 บาท
1 ตุลาคม 2563 - 5 ตุลาคม 2563 16,999 บาท
2 ตุลาคม 2563 - 6 ตุลาคม 2563 16,999 บาท
3 ตุลาคม 2563 - 7 ตุลาคม 2563 16,999 บาท
4 ตุลาคม 2563 - 8 ตุลาคม 2563 16,999 บาท
5 ตุลาคม 2563 - 9 ตุลาคม 2563 16,999 บาท
6 ตุลาคม 2563 - 10 ตุลาคม 2563 16,999 บาท
7 ตุลาคม 2563 - 11 ตุลาคม 2563 17,999 บาท
8 ตุลาคม 2563 - 12 ตุลาคม 2563 17,999 บาท
9 ตุลาคม 2563 - 13 ตุลาคม 2563 18,999 บาท
10 ตุลาคม 2563 - 14 ตุลาคม 2563 17,999 บาท
11 ตุลาคม 2563 - 15 ตุลาคม 2563 17,999 บาท
12 ตุลาคม 2563 - 16 ตุลาคม 2563 17,999 บาท
13 ตุลาคม 2563 - 17 ตุลาคม 2563 17,999 บาท
14 ตุลาคม 2563 - 18 ตุลาคม 2563 18,999 บาท
15 ตุลาคม 2563 - 19 ตุลาคม 2563 18,999 บาท
16 ตุลาคม 2563 - 20 ตุลาคม 2563 18,999 บาท
17 ตุลาคม 2563 - 21 ตุลาคม 2563 17,999 บาท
18 ตุลาคม 2563 - 22 ตุลาคม 2563 16,999 บาท
19 ตุลาคม 2563 - 23 ตุลาคม 2563 17,999 บาท
20 ตุลาคม 2563 - 24 ตุลาคม 2563 18,999 บาท
21 ตุลาคม 2563 - 25 ตุลาคม 2563 19,999 บาท
22 ตุลาคม 2563 - 26 ตุลาคม 2563 19,999 บาท
23 ตุลาคม 2563 - 27 ตุลาคม 2563 18,999 บาท
24 ตุลาคม 2563 - 28 ตุลาคม 2563 17,999 บาท
25 ตุลาคม 2563 - 29 ตุลาคม 2563 16,999 บาท
26 ตุลาคม 2563 - 30 ตุลาคม 2563 16,999 บาท
27 ตุลาคม 2563 - 31 ตุลาคม 2563 16,999 บาท
28 ตุลาคม 2563 - 1 พฤศจิกายน 2563 16,999 บาท
29 ตุลาคม 2563 - 2 พฤศจิกายน 2563 16,999 บาท
30 ตุลาคม 2563 - 3 พฤศจิกายน 2563 16,999 บาท
31 ตุลาคม 2563 - 4 พฤศจิกายน 2563 15,999 บาท
1 พฤศจิกายน 2563 - 5 พฤศจิกายน 2563 14,999 บาท
2 พฤศจิกายน 2563 - 6 พฤศจิกายน 2563 14,999 บาท
3 พฤศจิกายน 2563 - 7 พฤศจิกายน 2563 14,999 บาท
4 พฤศจิกายน 2563 - 8 พฤศจิกายน 2563 15,999 บาท
5 พฤศจิกายน 2563 - 9 พฤศจิกายน 2563 15,999 บาท
6 พฤศจิกายน 2563 - 10 พฤศจิกายน 2563 15,999 บาท
7 พฤศจิกายน 2563 - 10 พฤศจิกายน 2563 15,999 บาท
8 พฤศจิกายน 2563 - 12 พฤศจิกายน 2563 14,999 บาท
9 พฤศจิกายน 2563 - 13 พฤศจิกายน 2563 14,999 บาท
10 พฤศจิกายน 2563 - 14 พฤศจิกายน 2563 14,999 บาท