รหัสทัวร์ : FTT1982

ทัวร์เกาหลี สัมผัสหิมะแรก FIRST SNOW 5 วัน 3 คืน


พักซอรัคซาน 1 คืน สนุกกับการเล่นสกีสุดฟิน

โซลทาวเวอร์ ตลาดเมียงดง ฮงแด

เมนูพิเศษ หมูย่างเกาหลีต้นตำรับ

ชิมสตอเบอรี่สด ๆ จากไร่


พ.ย 63 - ม.ค 64
45 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 14,999 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
16 พฤศจิกายน 2563 - 20 พฤศจิกายน 2563 14,999 บาท
17 พฤศจิกายน 2563 - 21 พฤศจิกายน 2563 14,999 บาท
18 พฤศจิกายน 2563 - 22 พฤศจิกายน 2563 14,999 บาท
19 พฤศจิกายน 2563 - 23 พฤศจิกายน 2563 14,999 บาท
20 พฤศจิกายน 2563 - 24 พฤศจิกายน 2563 14,999 บาท
21 พฤศจิกายน 2563 - 25 พฤศจิกายน 2563 14,999 บาท
22 พฤศจิกายน 2563 - 26 พฤศจิกายน 2563 14,999 บาท
23 พฤศจิกายน 2563 - 27 พฤศจิกายน 2563 14,999 บาท
24 พฤศจิกายน 2563 - 28 พฤศจิกายน 2563 14,999 บาท
25 พฤศจิกายน 2563 - 29 พฤศจิกายน 2563 15,999 บาท
26 พฤศจิกายน 2563 - 30 พฤศจิกายน 2563 15,999 บาท
27 พฤศจิกายน 2563 - 1 ธันวาคม 2563 15,999 บาท
28 พฤศจิกายน 2563 - 2 ธันวาคม 2563 15,999 บาท
29 พฤศจิกายน 2563 - 3 ธันวาคม 2563 15,999 บาท
30 พฤศจิกายน 2563 - 4 ธันวาคม 2563 16,999 บาท
1 ธันวาคม 2563 - 5 ธันวาคม 2563 16,999 บาท
2 ธันวาคม 2563 - 6 ธันวาคม 2563 17,999 บาท
3 ธันวาคม 2563 - 7 ธันวาคม 2563 18,999 บาท
4 ธันวาคม 2563 - 8 ธันวาคม 2563 18,999 บาท
5 ธันวาคม 2563 - 9 ธันวาคม 2563 17,999 บาท
6 ธันวาคม 2563 - 10 ธันวาคม 2563 17,999 บาท
7 ธันวาคม 2563 - 11 ธันวาคม 2563 16,999 บาท
8 ธันวาคม 2563 - 12 ธันวาคม 2563 17,999 บาท
9 ธันวาคม 2563 - 13 ธันวาคม 2563 18,999 บาท
10 ธันวาคม 2563 - 14 ธันวาคม 2563 17,999 บาท
11 ธันวาคม 2563 - 15 ธันวาคม 2563 17,999 บาท
12 ธันวาคม 2563 - 16 ธันวาคม 2563 16,999 บาท
13 ธันวาคม 2563 - 17 ธันวาคม 2563 16,999 บาท
14 ธันวาคม 2563 - 18 ธันวาคม 2563 16,999 บาท
15 ธันวาคม 2563 - 19 ธันวาคม 2563 16,999 บาท
16 ธันวาคม 2563 - 20 ธันวาคม 2563 17,999 บาท
18 ธันวาคม 2563 - 22 ธันวาคม 2563 17,999 บาท
19 ธันวาคม 2563 - 23 ธันวาคม 2563 17,999 บาท
20 ธันวาคม 2563 - 24 ธันวาคม 2563 17,999 บาท
21 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564 22,999 บาท
21 ธันวาคม 2563 - 25 ธันวาคม 2563 17,999 บาท
22 ธันวาคม 2563 - 26 ธันวาคม 2563 17,999 บาท
23 ธันวาคม 2563 - 27 ธันวาคม 2563 18,999 บาท
24 ธันวาคม 2563 - 28 ธันวาคม 2563 19,999 บาท
25 ธันวาคม 2563 - 29 ธันวาคม 2563 20,999 บาท
26 ธันวาคม 2563 - 30 ธันวาคม 2563 20,999 บาท
27 ธันวาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 21,999 บาท
28 ธันวาคม 2563 - 1 มกราคม 2564 22,999 บาท
29 ธันวาคม 2563 - 2 มกราคม 2564 23,999 บาท
30 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 24,999 บาท