รหัสทัวร์ : FTT1961

ทัวร์อินโดนีเซีย เกาะบาหลี [เลทส์โก มนต์รักประตูสวรรค์]


ชมวัดกลางน้ำ ปุราอูลันดานูบราตัน

อนุสาวรีย์มหาภารตะ

วิหารทานาล็อต

หาดจิมบารัน ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน


ก.ย 63 - ธ.ค 63
16 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 13,999 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
26 กันยายน 2563 - 29 กันยายน 2563 15,999 บาท
17 ตุลาคม 2563 - 20 ตุลาคม 2563 15,999 บาท
22 ตุลาคม 2563 - 25 ตุลาคม 2563 17,999 บาท
23 ตุลาคม 2563 - 26 ตุลาคม 2563 18,999 บาท
24 ตุลาคม 2563 - 27 ตุลาคม 2563 16,999 บาท
29 ตุลาคม 2563 - 1 พฤศจิกายน 2563 15,999 บาท
30 ตุลาคม 2563 - 2 พฤศจิกายน 2563 15,999 บาท
31 ตุลาคม 2563 - 3 พฤศจิกายน 2563 15,999 บาท
6 พฤศจิกายน 2563 - 9 พฤศจิกายน 2563 14,999 บาท
7 พฤศจิกายน 2563 - 10 พฤศจิกายน 2563 14,999 บาท
13 พฤศจิกายน 2563 - 16 พฤศจิกายน 2563 13,999 บาท
14 พฤศจิกายน 2563 - 17 พฤศจิกายน 2563 14,999 บาท
20 พฤศจิกายน 2563 - 23 พฤศจิกายน 2563 14,999 บาท
21 พฤศจิกายน 2563 - 24 พฤศจิกายน 2563 14,999 บาท
27 พฤศจิกายน 2563 - 30 พฤศจิกายน 2563 14,999 บาท
28 พฤศจิกายน 2563 - 1 ธันวาคม 2563 14,999 บาท