รหัสทัวร์ : FTT1173

SENDAI AOMORI HAKODATE SAPPORO 6D4N PREMIUM รอบเกาะ


ปราสาทอาโอบะ - ท่าเรือชิโกม่า - อ่าวมัตซึชิม่า - วัดโกไดโดะ

วัดซูอิกันจิ - วัดเอนสึอิน - หมู่บ้านเอะสะชิ - ฟูจิวาระ - เมืองโมริโอกะ

บ้านซามูไรโบราณที่คาคุโนะดาเตะ - ตลาดปลาฟุรุคาวะ

วัดเซอิเรียวจิ - พระใหญ่แห่งอาโอโมริ - พิพิธภัณฑ์เนบุตะวารัสเซ่

สัมผัสความเร็ว โดยนั่งรถไฟชินคันเซ็น(สถานีรถไฟชินอาโอโมริ - สถานีรถไฟชินฮาโกดาเตะ โฮคุตะ) 

โกดังอิฐแดงริมน้ำ - ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ

กระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ

สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน - เมืองซัปโปโร

ศาลเจ้าฮอกไกโด - ดิวตี้ฟรี - ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด

ผ่านชม หอนาฬิกาโบราณ - ช๊อปปิ้งทานุกิโคจิ


ไม่มีข้อมูล
0 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 39,888 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา