รหัสทัวร์ : FTT1173

SENDAI AOMORI HAKODATE SAPPORO 6D4N PREMIUM รอบเกาะ


ปราสาทอาโอบะ - ท่าเรือชิโกม่า - อ่าวมัตซึชิม่า - วัดโกไดโดะ

วัดซูอิกันจิ - วัดเอนสึอิน - หมู่บ้านเอะสะชิ - ฟูจิวาระ - เมืองโมริโอกะ

บ้านซามูไรโบราณที่คาคุโนะดาเตะ - ตลาดปลาฟุรุคาวะ

วัดเซอิเรียวจิ - พระใหญ่แห่งอาโอโมริ - พิพิธภัณฑ์เนบุตะวารัสเซ่

สัมผัสความเร็ว โดยนั่งรถไฟชินคันเซ็น(สถานีรถไฟชินอาโอโมริ - สถานีรถไฟชินฮาโกดาเตะ โฮคุตะ) 

โกดังอิฐแดงริมน้ำ - ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ

กระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ

สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน - เมืองซัปโปโร

ศาลเจ้าฮอกไกโด - ดิวตี้ฟรี - ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด

ผ่านชม หอนาฬิกาโบราณ - ช๊อปปิ้งทานุกิโคจิ


พ.ย 62 - มี.ค 63
12 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 39,888 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
28 พฤศจิกายน 2562 - 3 ธันวาคม 2562 39,888 บาท
4 มกราคม 2563 - 9 มกราคม 2563 43,888 บาท
7 มกราคม 2563 - 12 มกราคม 2563 43,888 บาท
9 มกราคม 2563 - 14 มกราคม 2563 39,888 บาท
11 มกราคม 2563 - 16 มกราคม 2563 39,888 บาท
16 มกราคม 2563 - 16 มกราคม 2563 39,888 บาท
23 มกราคม 2563 - 28 มกราคม 2563 39,888 บาท
30 มกราคม 2563 - 4 กุมภาพันธ์ 2563 39,888 บาท
8 กุมภาพันธ์ 2563 - 13 กุมภาพันธ์ 2563 43,888 บาท
13 กุมภาพันธ์ 2563 - 18 กุมภาพันธ์ 2563 43,888 บาท
20 กุมภาพันธ์ 2563 - 25 กุมภาพันธ์ 2563 39,888 บาท
27 กุมภาพันธ์ 2563 - 3 มีนาคม 2563 39,888 บาท