รหัสทัวร์ : FTT1172

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5D3N ซุปตาร์ บานชมพู


หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - ออนเซนเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ

เมืองอิบารากิ– สวนไคราคุ - พระใหญ่อุชิคุ - วัดอาซากุสะ

โตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) - เมืองยามานาชิ - ออนเซ็น + ขาปู

ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิธีชงชาญี่ปุ่น

โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ - ช้อปปิ้งโอไดบะ + ไดเวอร์ซิตี้


ไม่มีข้อมูล
0 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 19,887 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา