รหัสทัวร์ : FTT1172

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5D3N ซุปตาร์ บานชมพู


หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - ออนเซนเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ

เมืองอิบารากิ– สวนไคราคุ - พระใหญ่อุชิคุ - วัดอาซากุสะ

โตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) - เมืองยามานาชิ - ออนเซ็น + ขาปู

ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิธีชงชาญี่ปุ่น

โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ - ช้อปปิ้งโอไดบะ + ไดเวอร์ซิตี้


ม.ค 63 - ม.ย 63
35 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 19,887 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
7 มกราคม 2563 - 11 เมษายน 2563 25,888 บาท
10 มีนาคม 2563 - 14 มีนาคม 2563 19,888 บาท
11 มีนาคม 2563 - 15 มีนาคม 2563 22,888 บาท
12 มีนาคม 2563 - 16 มีนาคม 2563 23,888 บาท
13 มีนาคม 2563 - 17 มีนาคม 2563 23,888 บาท
14 มีนาคม 2563 - 18 มีนาคม 2563 23,888 บาท
15 มีนาคม 2563 - 19 มีนาคม 2563 23,888 บาท
16 มีนาคม 2563 - 20 มีนาคม 2563 23,888 บาท
17 มีนาคม 2563 - 21 มีนาคม 2563 23,888 บาท
18 มีนาคม 2563 - 22 มีนาคม 2563 23,888 บาท
19 มีนาคม 2563 - 23 มีนาคม 2563 23,888 บาท
20 มีนาคม 2563 - 24 มีนาคม 2563 23,888 บาท
21 มีนาคม 2563 - 25 มีนาคม 2563 24,888 บาท
22 มีนาคม 2563 - 26 มีนาคม 2563 24,888 บาท
23 มีนาคม 2563 - 27 มีนาคม 2563 24,888 บาท
24 มีนาคม 2563 - 28 มีนาคม 2563 24,888 บาท
26 มีนาคม 2563 - 30 มีนาคม 2563 24,888 บาท
27 มีนาคม 2563 - 31 มีนาคม 2563 24,888 บาท
28 มีนาคม 2563 - 1 เมษายน 2563 24,888 บาท
29 มีนาคม 2563 - 2 เมษายน 2563 24,888 บาท
30 มีนาคม 2563 - 3 เมษายน 2563 24,888 บาท
31 มีนาคม 2563 - 4 เมษายน 2563 24,888 บาท
1 เมษายน 2563 - 5 เมษายน 2563 25,888 บาท
2 เมษายน 2563 - 6 เมษายน 2563 25,888 บาท
3 เมษายน 2563 - 7 เมษายน 2563 25,888 บาท
5 เมษายน 2563 - 9 เมษายน 2563 25,888 บาท
6 เมษายน 2563 - 10 เมษายน 2563 25,888 บาท
8 เมษายน 2563 - 12 เมษายน 2563 25,888 บาท
9 เมษายน 2563 - 13 เมษายน 2563 30,888 บาท
10 เมษายน 2563 - 14 เมษายน 2563 39,888 บาท
11 เมษายน 2563 - 15 เมษายน 2563 39,888 บาท
12 เมษายน 2563 - 16 เมษายน 2563 39,888 บาท
13 เมษายน 2563 - 17 เมษายน 2563 35,888 บาท
14 เมษายน 2563 - 18 เมษายน 2563 35,888 บาท
15 เมษายน 2563 - 19 เมษายน 2563 35,888 บาท