รหัสทัวร์ : FTT1171

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5D3N ซุปตาร์ กระท่อมหิมะ


เมืองฟุคุชิมะ หน้าผาโทโนะเฮทสึริ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซน

หมู่บ้านโออุจิ จูคุ แช่น้ำแร่ออนเซน

ทะเลสาบอินะวะชิโระ ปราสาทสึรุงะ เมืองนิกโก้

ชมกระท่อมหิมะ ณ เทศกาลคามาคุระ ณ เมืองยุนิชิงาวะ เมืองสึคุบะ

อิสระลานสกี ณ ฟูจิเท็นสกี รีสอร์ท พิธีชงชาญี่ปุ่น

เมืองนาริตะ ช้อปปิ้งอิออน มอลล์


ไม่มีข้อมูล
0 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 19,888 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา