รหัสทัวร์ : FTT1170

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5D3N ซุปตาร์ เลิฟฟุกุชิม่า


เมืองนาริตะ - เมืองยามายาชิ - อิสระลานสกี ณ ฟูจิเท็นสกี รีสอร์ท

พิธีชงชาญี่ปุ่น-เมืองโตเกียว - ช๊อปปิ้งย่านโอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ - เมืองสึคุบะ

เมืองฟุคุชิมะ - หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซน

หมูบ้านโออุจิ จูคุ - แช่น้ำแร่ออนเซน

ทะเลสาบอินะวะชิโระ ปราสาทสึรุงะ ช๊อปปิ้งอิออนมอลล์ 


ม.ค 63 - มี.ค 63
32 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 18,888 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
7 มกราคม 2563 - 11 มกราคม 2563 21,888 บาท
8 มกราคม 2563 - 12 มกราคม 2563 21,888 บาท
9 มกราคม 2563 - 13 มกราคม 2563 21,888 บาท
10 มกราคม 2563 - 14 มกราคม 2563 21,888 บาท
11 มกราคม 2563 - 15 มกราคม 2563 21,888 บาท
12 มกราคม 2563 - 16 มกราคม 2563 21,888 บาท
13 มกราคม 2563 - 17 มกราคม 2563 21,888 บาท
14 มกราคม 2563 - 18 มกราคม 2563 21,888 บาท
15 มกราคม 2563 - 19 มกราคม 2563 21,888 บาท
16 มกราคม 2563 - 20 มกราคม 2563 21,888 บาท
17 มกราคม 2563 - 21 มกราคม 2563 21,888 บาท
18 มกราคม 2563 - 22 มกราคม 2563 21,888 บาท
19 มกราคม 2563 - 23 มกราคม 2563 21,888 บาท
20 มกราคม 2563 - 24 มกราคม 2563 21,888 บาท
21 มกราคม 2563 - 25 มกราคม 2563 21,888 บาท
22 มกราคม 2563 - 26 มกราคม 2563 21,888 บาท
23 มกราคม 2563 - 27 มกราคม 2563 21,888 บาท
24 มกราคม 2563 - 28 มกราคม 2563 21,888 บาท
2 มีนาคม 2563 - 6 มีนาคม 2563 18,888 บาท
3 มีนาคม 2563 - 7 มีนาคม 2563 22,888 บาท
4 มีนาคม 2563 - 8 มีนาคม 2563 22,888 บาท
5 มีนาคม 2563 - 9 มีนาคม 2563 22,888 บาท
6 มีนาคม 2563 - 10 มีนาคม 2563 22,888 บาท
7 มีนาคม 2563 - 11 มีนาคม 2563 22,888 บาท
8 มีนาคม 2563 - 12 มีนาคม 2563 22,888 บาท
9 มีนาคม 2563 - 13 มีนาคม 2563 22,888 บาท
10 มีนาคม 2563 - 14 มีนาคม 2563 22,888 บาท
11 มีนาคม 2563 - 15 มีนาคม 2563 22,888 บาท
12 มีนาคม 2563 - 16 มีนาคม 2563 22,888 บาท
13 มีนาคม 2563 - 17 มีนาคม 2563 22,888 บาท
14 มีนาคม 2563 - 18 มีนาคม 2563 22,888 บาท
15 มีนาคม 2563 - 19 มีนาคม 2563 22,888 บาท