รหัสทัวร์ : FTT1170

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5D3N ซุปตาร์ เลิฟฟุกุชิม่า


เมืองนาริตะ - เมืองยามายาชิ - อิสระลานสกี ณ ฟูจิเท็นสกี รีสอร์ท

พิธีชงชาญี่ปุ่น-เมืองโตเกียว - ช๊อปปิ้งย่านโอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ - เมืองสึคุบะ

เมืองฟุคุชิมะ - หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซน

หมูบ้านโออุจิ จูคุ - แช่น้ำแร่ออนเซน

ทะเลสาบอินะวะชิโระ ปราสาทสึรุงะ ช๊อปปิ้งอิออนมอลล์ 


ไม่มีข้อมูล
0 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 18,888 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา