รหัสทัวร์ : FTT1169

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5D3N ซุปตาร์ โลกสวย ด้วยมือเรา


เมืองฟุคุชิมะ – หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - ออนเซนเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น

หมู่บ้านโออุจิ จูคุ

เมืองอิบารากิ– สวนไคราคุ - พระใหญ่อุชิคุ

วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) เมืองยามานาชิ - ออนเซ็น + ขาปู

ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท วิวภูเขาไฟฟูจิ (บริเวณลานสกี)

พิธีชงชาญี่ปุ่น โตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ ช้อปปิ้งโอไดบะ + ไดเวอร์ซิตี้


ไม่มีข้อมูล
0 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 20,888 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา