รหัสทัวร์ : FTT1169

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5D3N ซุปตาร์ โลกสวย ด้วยมือเรา


เมืองฟุคุชิมะ – หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - ออนเซนเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น

หมู่บ้านโออุจิ จูคุ

เมืองอิบารากิ– สวนไคราคุ - พระใหญ่อุชิคุ

วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) เมืองยามานาชิ - ออนเซ็น + ขาปู

ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท วิวภูเขาไฟฟูจิ (บริเวณลานสกี)

พิธีชงชาญี่ปุ่น โตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ ช้อปปิ้งโอไดบะ + ไดเวอร์ซิตี้


ม.ค 63 - มี.ค 63
65 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 20,888 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
5 มกราคม 2563 - 9 มกราคม 2563 23,888 บาท
6 มกราคม 2563 - 10 มกราคม 2563 23,888 บาท
7 มกราคม 2563 - 11 มกราคม 2563 23,888 บาท
8 มกราคม 2563 - 12 มกราคม 2563 23,888 บาท
9 มกราคม 2563 - 13 มกราคม 2563 23,888 บาท
10 มกราคม 2563 - 14 มกราคม 2563 23,888 บาท
11 มกราคม 2563 - 15 มกราคม 2563 23,888 บาท
12 มกราคม 2563 - 16 มกราคม 2563 23,888 บาท
13 มกราคม 2563 - 17 มกราคม 2563 23,888 บาท
14 มกราคม 2563 - 18 มกราคม 2563 23,888 บาท
15 มกราคม 2563 - 19 มกราคม 2563 23,888 บาท
16 มกราคม 2563 - 20 มกราคม 2563 23,888 บาท
17 มกราคม 2563 - 21 มกราคม 2563 23,888 บาท
18 มกราคม 2563 - 22 มกราคม 2563 23,888 บาท
19 มกราคม 2563 - 23 มกราคม 2563 23,888 บาท
20 มกราคม 2563 - 24 มกราคม 2563 23,888 บาท
21 มกราคม 2563 - 25 มกราคม 2563 23,888 บาท
22 มกราคม 2563 - 26 มกราคม 2563 23,888 บาท
23 มกราคม 2563 - 27 มกราคม 2563 23,888 บาท
24 มกราคม 2563 - 28 มกราคม 2563 23,888 บาท
25 มกราคม 2563 - 29 มกราคม 2563 23,888 บาท
26 มกราคม 2563 - 30 มกราคม 2563 23,888 บาท
27 มกราคม 2563 - 31 มกราคม 2563 23,888 บาท
28 มกราคม 2563 - 1 กุมภาพันธ์ 2563 23,888 บาท
29 มกราคม 2563 - 2 กุมภาพันธ์ 2563 23,888 บาท
30 มกราคม 2563 - 3 กุมภาพันธ์ 2563 23,888 บาท
31 มกราคม 2563 - 4 กุมภาพันธ์ 2563 23,888 บาท
1 กุมภาพันธ์ 2563 - 5 กุมภาพันธ์ 2563 23,888 บาท
2 กุมภาพันธ์ 2563 - 6 กุมภาพันธ์ 2563 23,888 บาท
3 กุมภาพันธ์ 2563 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 23,888 บาท
4 กุมภาพันธ์ 2563 - 8 กุมภาพันธ์ 2563 23,888 บาท
5 กุมภาพันธ์ 2563 - 9 กุมภาพันธ์ 2563 25,888 บาท
6 กุมภาพันธ์ 2563 - 10 กุมภาพันธ์ 2563 25,888 บาท
7 กุมภาพันธ์ 2563 - 11 กุมภาพันธ์ 2563 25,888 บาท
8 กุมภาพันธ์ 2563 - 12 กุมภาพันธ์ 2563 23,888 บาท
9 กุมภาพันธ์ 2563 - 13 กุมภาพันธ์ 2563 23,888 บาท
10 กุมภาพันธ์ 2563 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 23,888 บาท
11 กุมภาพันธ์ 2563 - 15 กุมภาพันธ์ 2563 23,888 บาท
12 กุมภาพันธ์ 2563 - 16 กุมภาพันธ์ 2563 23,888 บาท
13 กุมภาพันธ์ 2563 - 17 กุมภาพันธ์ 2563 23,888 บาท
14 กุมภาพันธ์ 2563 - 18 กุมภาพันธ์ 2563 23,888 บาท
15 กุมภาพันธ์ 2563 - 19 กุมภาพันธ์ 2563 23,888 บาท
16 กุมภาพันธ์ 2563 - 20 กุมภาพันธ์ 2563 23,888 บาท
17 กุมภาพันธ์ 2563 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 23,888 บาท
18 กุมภาพันธ์ 2563 - 22 กุมภาพันธ์ 2563 23,888 บาท
19 กุมภาพันธ์ 2563 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 23,888 บาท
20 กุมภาพันธ์ 2563 - 24 กุมภาพันธ์ 2563 23,888 บาท
21 กุมภาพันธ์ 2563 - 25 กุมภาพันธ์ 2563 23,888 บาท
22 กุมภาพันธ์ 2563 - 26 กุมภาพันธ์ 2563 23,888 บาท
23 กุมภาพันธ์ 2563 - 27 กุมภาพันธ์ 2563 23,888 บาท
24 กุมภาพันธ์ 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 23,888 บาท
25 กุมภาพันธ์ 2563 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 20,888 บาท
26 กุมภาพันธ์ 2563 - 1 มีนาคม 2563 22,888 บาท
27 กุมภาพันธ์ 2563 - 2 มีนาคม 2563 22,888 บาท
28 กุมภาพันธ์ 2563 - 3 มีนาคม 2563 23,888 บาท
29 กุมภาพันธ์ 2563 - 4 มีนาคม 2563 23,888 บาท
1 มีนาคม 2563 - 5 มีนาคม 2563 23,888 บาท
2 มีนาคม 2563 - 6 มีนาคม 2563 23,888 บาท
3 มีนาคม 2563 - 7 มีนาคม 2563 23,888 บาท
4 มีนาคม 2563 - 8 มีนาคม 2563 23,888 บาท
5 มีนาคม 2563 - 9 มีนาคม 2563 23,888 บาท
6 มีนาคม 2563 - 10 มีนาคม 2563 23,888 บาท
7 มีนาคม 2563 - 11 มีนาคม 2563 23,888 บาท
8 มีนาคม 2563 - 12 มีนาคม 2563 23,888 บาท
9 มีนาคม 2563 - 13 มีนาคม 2563 23,888 บาท