รหัสทัวร์ : FTT1168

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO MONBETSU 6D4N ซุปตาร์ ICE BREAKER เรือตัดน้ำแข็ง


เมืองฟุราโน่ เล่นสกี ณ ลานสกีนิวฟุราโน่ - เมืองบิเอะ

บ่อน้ำสีฟ้า เมืองอาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า

 เมืองมอนเบ็ทสึ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง - เมืองอาซาฮิคาว่า – ช้อปิ้ง อิออน ทาวน์

สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า – เนินพระพุทธเจ้า - เมืองโอตารุ

คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี 

โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้

ร้านค้ามือสอง - ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ

หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง

สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน – ทะเลสาบโทยะ

เมืองซัปโปโร – ช้อปปิ้งมิตซุยเอ้าเลท - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ


ไม่มีข้อมูล
0 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 29,888 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา