รหัสทัวร์ : FTT1168

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO MONBETSU 6D4N ซุปตาร์ ICE BREAKER เรือตัดน้ำแข็ง


เมืองฟุราโน่ เล่นสกี ณ ลานสกีนิวฟุราโน่ - เมืองบิเอะ

บ่อน้ำสีฟ้า เมืองอาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า

 เมืองมอนเบ็ทสึ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง - เมืองอาซาฮิคาว่า – ช้อปิ้ง อิออน ทาวน์

สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า – เนินพระพุทธเจ้า - เมืองโอตารุ

คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี 

โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้

ร้านค้ามือสอง - ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ

หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง

สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน – ทะเลสาบโทยะ

เมืองซัปโปโร – ช้อปปิ้งมิตซุยเอ้าเลท - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ


ม.ค 63 - มี.ค 63
48 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 29,888 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
15 มกราคม 2563 - 20 มกราคม 2563 31,888 บาท
16 มกราคม 2563 - 21 มกราคม 2563 31,888 บาท
18 มกราคม 2563 - 23 มกราคม 2563 31,888 บาท
19 มกราคม 2563 - 24 มกราคม 2563 31,888 บาท
20 มกราคม 2563 - 25 มกราคม 2563 31,888 บาท
21 มกราคม 2563 - 26 มกราคม 2563 31,888 บาท
22 มกราคม 2563 - 27 มกราคม 2563 31,888 บาท
23 มกราคม 2563 - 28 มกราคม 2563 31,888 บาท
24 มกราคม 2563 - 29 มกราคม 2563 31,888 บาท
25 มกราคม 2563 - 30 มกราคม 2563 31,888 บาท
26 มกราคม 2563 - 31 มกราคม 2563 31,888 บาท
27 มกราคม 2563 - 1 กุมภาพันธ์ 2563 31,888 บาท
8 กุมภาพันธ์ 2563 - 13 กุมภาพันธ์ 2563 33,888 บาท
9 กุมภาพันธ์ 2563 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 33,888 บาท
10 กุมภาพันธ์ 2563 - 15 กุมภาพันธ์ 2563 33,888 บาท
11 กุมภาพันธ์ 2563 - 16 กุมภาพันธ์ 2563 33,888 บาท
12 กุมภาพันธ์ 2563 - 17 กุมภาพันธ์ 2563 31,888 บาท
13 กุมภาพันธ์ 2563 - 18 กุมภาพันธ์ 2563 31,888 บาท
14 กุมภาพันธ์ 2563 - 19 กุมภาพันธ์ 2563 31,888 บาท
15 กุมภาพันธ์ 2563 - 20 กุมภาพันธ์ 2563 31,888 บาท
16 กุมภาพันธ์ 2563 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 31,888 บาท
17 กุมภาพันธ์ 2563 - 22 กุมภาพันธ์ 2563 31,888 บาท
18 กุมภาพันธ์ 2563 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 31,888 บาท
19 กุมภาพันธ์ 2563 - 24 กุมภาพันธ์ 2563 31,888 บาท
20 กุมภาพันธ์ 2563 - 25 กุมภาพันธ์ 2563 31,888 บาท
21 กุมภาพันธ์ 2563 - 26 กุมภาพันธ์ 2563 31,888 บาท
22 กุมภาพันธ์ 2563 - 27 กุมภาพันธ์ 2563 31,888 บาท
23 กุมภาพันธ์ 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 31,888 บาท
24 กุมภาพันธ์ 2563 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 31,888 บาท
25 กุมภาพันธ์ 2563 - 1 มีนาคม 2563 31,888 บาท
26 กุมภาพันธ์ 2563 - 2 มีนาคม 2563 31,888 บาท
27 กุมภาพันธ์ 2563 - 3 มีนาคม 2563 31,888 บาท
28 กุมภาพันธ์ 2563 - 4 มีนาคม 2563 31,888 บาท
29 กุมภาพันธ์ 2563 - 5 มีนาคม 2563 31,888 บาท
1 มีนาคม 2563 - 6 มีนาคม 2563 31,888 บาท
2 มีนาคม 2563 - 7 มีนาคม 2563 31,888 บาท
3 มีนาคม 2563 - 8 มีนาคม 2563 31,888 บาท
4 มีนาคม 2563 - 9 มีนาคม 2563 31,888 บาท
5 มีนาคม 2563 - 10 มีนาคม 2563 31,888 บาท
6 มีนาคม 2563 - 11 มีนาคม 2563 31,888 บาท
7 มีนาคม 2563 - 12 มีนาคม 2563 31,888 บาท
8 มีนาคม 2563 - 13 มีนาคม 2563 31,888 บาท
9 มีนาคม 2563 - 14 มีนาคม 2563 31,888 บาท
10 มีนาคม 2563 - 15 มีนาคม 2563 31,888 บาท
11 มีนาคม 2563 - 16 มีนาคม 2563 31,888 บาท
12 มีนาคม 2563 - 17 มีนาคม 2563 31,888 บาท
13 มีนาคม 2563 - 18 มีนาคม 2563 31,888 บาท
14 มีนาคม 2563 - 19 มีนาคม 2563 29,888 บาท