รหัสทัวร์ : FTT1167

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE 6D4N ซุปตาร์ แฟนคลับตามกรี๊ด


ป้อมโกเรียวคาคุ – โกดังอิฐแดงริมน้ำ – นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ

ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ

ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง (ไม่รวมกระเช้า) + สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน

หุบเขานรกจิโกกุดานิ - เมืองซัปโปโร - มิตซุยเอ้าท์เลท

เนินพระพุทธเจ้า – เมืองฟุราโน่ - เล่นสกี ณ ลานสกีนิวฟุราโน่

เมืองบิเอะ - บ่อน้ำสีฟ้า – เมืองอาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - อิออน ทาวน์

ศาลเจ้าฮอกไกโด - ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด

เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี

โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ถนนทานุกิโคจิ


ไม่มีข้อมูล
0 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 28,888 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา