รหัสทัวร์ : FTT1167

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE 6D4N ซุปตาร์ แฟนคลับตามกรี๊ด


ป้อมโกเรียวคาคุ – โกดังอิฐแดงริมน้ำ – นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ

ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ

ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง (ไม่รวมกระเช้า) + สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน

หุบเขานรกจิโกกุดานิ - เมืองซัปโปโร - มิตซุยเอ้าท์เลท

เนินพระพุทธเจ้า – เมืองฟุราโน่ - เล่นสกี ณ ลานสกีนิวฟุราโน่

เมืองบิเอะ - บ่อน้ำสีฟ้า – เมืองอาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - อิออน ทาวน์

ศาลเจ้าฮอกไกโด - ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด

เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี

โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ถนนทานุกิโคจิ


ม.ค 63 - ม.ย 63
54 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 28,888 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
4 มกราคม 2563 - 9 มกราคม 2563 30,888 บาท
5 มกราคม 2563 - 10 มกราคม 2563 30,888 บาท
6 มกราคม 2563 - 11 มกราคม 2563 30,888 บาท
7 มกราคม 2563 - 12 มกราคม 2563 30,888 บาท
8 มกราคม 2563 - 13 มกราคม 2563 30,888 บาท
9 มกราคม 2563 - 14 มกราคม 2563 30,888 บาท
10 มกราคม 2563 - 15 มกราคม 2563 30,888 บาท
11 มกราคม 2563 - 16 มกราคม 2563 30,888 บาท
12 มกราคม 2563 - 17 มกราคม 2563 30,888 บาท
13 มกราคม 2563 - 18 มกราคม 2563 30,888 บาท
14 มกราคม 2563 - 19 มกราคม 2563 30,888 บาท
15 มกราคม 2563 - 20 มกราคม 2563 30,888 บาท
16 มกราคม 2563 - 21 มกราคม 2563 30,888 บาท
17 มกราคม 2563 - 22 มกราคม 2563 30,888 บาท
18 มกราคม 2563 - 23 มกราคม 2563 30,888 บาท
19 มกราคม 2563 - 24 มกราคม 2563 30,888 บาท
20 มกราคม 2563 - 25 มกราคม 2563 30,888 บาท
21 มกราคม 2563 - 26 มกราคม 2563 30,888 บาท
22 มกราคม 2563 - 27 มกราคม 2563 30,888 บาท
23 มกราคม 2563 - 28 มกราคม 2563 30,888 บาท
24 มกราคม 2563 - 29 มกราคม 2563 30,888 บาท
25 มกราคม 2563 - 30 มกราคม 2563 30,888 บาท
26 มกราคม 2563 - 31 มกราคม 2563 30,888 บาท
27 มกราคม 2563 - 1 กุมภาพันธ์ 2563 30,888 บาท
28 มกราคม 2563 - 2 กุมภาพันธ์ 2563 30,888 บาท
29 มกราคม 2563 - 3 กุมภาพันธ์ 2563 30,888 บาท
30 มกราคม 2563 - 4 กุมภาพันธ์ 2563 30,888 บาท
31 มกราคม 2563 - 5 กุมภาพันธ์ 2563 30,888 บาท
1 กุมภาพันธ์ 2563 - 6 กุมภาพันธ์ 2563 35,888 บาท
2 กุมภาพันธ์ 2563 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 35,888 บาท
12 กุมภาพันธ์ 2563 - 17 กุมภาพันธ์ 2563 30,888 บาท
13 กุมภาพันธ์ 2563 - 18 กุมภาพันธ์ 2563 30,888 บาท
14 กุมภาพันธ์ 2563 - 19 กุมภาพันธ์ 2563 30,888 บาท
15 กุมภาพันธ์ 2563 - 20 กุมภาพันธ์ 2563 30,888 บาท
16 กุมภาพันธ์ 2563 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 30,888 บาท
17 กุมภาพันธ์ 2563 - 22 กุมภาพันธ์ 2563 30,888 บาท
18 กุมภาพันธ์ 2563 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 30,888 บาท
19 กุมภาพันธ์ 2563 - 24 กุมภาพันธ์ 2563 30,888 บาท
20 กุมภาพันธ์ 2563 - 25 กุมภาพันธ์ 2563 30,888 บาท
21 กุมภาพันธ์ 2563 - 26 กุมภาพันธ์ 2563 30,888 บาท
22 กุมภาพันธ์ 2563 - 27 กุมภาพันธ์ 2563 30,888 บาท
23 กุมภาพันธ์ 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 30,888 บาท
15 มีนาคม 2563 - 20 มีนาคม 2563 30,888 บาท
16 มีนาคม 2563 - 21 มีนาคม 2563 30,888 บาท
17 มีนาคม 2563 - 22 มีนาคม 2563 30,888 บาท
18 มีนาคม 2563 - 23 มีนาคม 2563 30,888 บาท
19 มีนาคม 2563 - 24 มีนาคม 2563 30,888 บาท
20 มีนาคม 2563 - 25 มีนาคม 2563 30,888 บาท
21 มีนาคม 2563 - 26 มีนาคม 2563 30,888 บาท
22 มีนาคม 2563 - 27 มีนาคม 2563 30,888 บาท
23 มีนาคม 2563 - 28 มีนาคม 2563 30,888 บาท
25 มีนาคม 2563 - 30 มีนาคม 2563 30,888 บาท
26 มีนาคม 2563 - 31 มีนาคม 2563 30,888 บาท
28 มีนาคม 2563 - 2 เมษายน 2563 28,888 บาท