รหัสทัวร์ : FTT1166

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SKI KAMAKURA 5D3N ซุปตาร์ บ้านหิมะ


โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ภูเขาไฟโชวะ 

สวนหมีภูเขาไฟโชวะ – นิเซโกะ - หมู่บ้านมัคคะริ

รับประทานอาหารเย็น ณ กระท่อมหิมะ

ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร - โอตารุ - คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี 

โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้

ร้านสินค้ามือสอง - ดิวตี้ฟรี – มิตชุยเอาเล้ตท์ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

อิสระช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ภายในซัปโปโร ตามอัธยาศัย


ไม่มีข้อมูล
0 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 25,888 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา