รหัสทัวร์ : FTT1166

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SKI KAMAKURA 5D3N ซุปตาร์ บ้านหิมะ


โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ภูเขาไฟโชวะ 

สวนหมีภูเขาไฟโชวะ – นิเซโกะ - หมู่บ้านมัคคะริ

รับประทานอาหารเย็น ณ กระท่อมหิมะ

ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร - โอตารุ - คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี 

โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้

ร้านสินค้ามือสอง - ดิวตี้ฟรี – มิตชุยเอาเล้ตท์ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

อิสระช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ภายในซัปโปโร ตามอัธยาศัย


ม.ค 63 - ม.ย 63
46 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 25,888 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
5 มกราคม 2563 - 9 มกราคม 2563 28,888 บาท
6 มกราคม 2563 - 10 มกราคม 2563 28,888 บาท
7 มกราคม 2563 - 11 มกราคม 2563 28,888 บาท
11 มกราคม 2563 - 15 มกราคม 2563 28,888 บาท
13 มกราคม 2563 - 17 มกราคม 2563 28,888 บาท
14 มกราคม 2563 - 18 มกราคม 2563 28,888 บาท
16 มกราคม 2563 - 20 มกราคม 2563 28,888 บาท
18 มกราคม 2563 - 22 มกราคม 2563 28,888 บาท
20 มกราคม 2563 - 24 มกราคม 2563 28,888 บาท
21 มกราคม 2563 - 25 มกราคม 2563 28,888 บาท
24 มกราคม 2563 - 25 มกราคม 2563 28,888 บาท
25 มกราคม 2563 - 29 มกราคม 2563 28,888 บาท
27 มกราคม 2563 - 31 มกราคม 2563 28,888 บาท
28 มกราคม 2563 - 1 กุมภาพันธ์ 2563 28,888 บาท
9 กุมภาพันธ์ 2563 - 13 กุมภาพันธ์ 2563 32,888 บาท
10 กุมภาพันธ์ 2563 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 32,888 บาท
11 กุมภาพันธ์ 2563 - 15 กุมภาพันธ์ 2563 28,888 บาท
15 กุมภาพันธ์ 2563 - 19 กุมภาพันธ์ 2563 28,888 บาท
17 กุมภาพันธ์ 2563 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 28,888 บาท
18 กุมภาพันธ์ 2563 - 22 กุมภาพันธ์ 2563 28,888 บาท
25 กุมภาพันธ์ 2563 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 28,888 บาท
27 กุมภาพันธ์ 2563 - 2 มีนาคม 2563 28,888 บาท
28 กุมภาพันธ์ 2563 - 3 มีนาคม 2563 28,888 บาท
29 กุมภาพันธ์ 2563 - 4 มีนาคม 2563 28,888 บาท
1 มีนาคม 2563 - 5 มีนาคม 2563 25,888 บาท
2 มีนาคม 2563 - 6 มีนาคม 2563 28,888 บาท
3 มีนาคม 2563 - 7 มีนาคม 2563 28,888 บาท
4 มีนาคม 2563 - 8 มีนาคม 2563 28,888 บาท
5 มีนาคม 2563 - 9 มีนาคม 2563 28,888 บาท
6 มีนาคม 2563 - 10 มีนาคม 2563 28,888 บาท
7 มีนาคม 2563 - 11 มีนาคม 2563 28,888 บาท
8 มีนาคม 2563 - 12 มีนาคม 2563 28,888 บาท
9 มีนาคม 2563 - 13 มีนาคม 2563 28,888 บาท
12 มีนาคม 2563 - 16 มีนาคม 2563 28,888 บาท
14 มีนาคม 2563 - 18 มีนาคม 2563 28,888 บาท
15 มีนาคม 2563 - 19 มีนาคม 2563 28,888 บาท
16 มีนาคม 2563 - 20 มีนาคม 2563 28,888 บาท
17 มีนาคม 2563 - 21 มีนาคม 2563 28,888 บาท
19 มีนาคม 2563 - 23 มีนาคม 2563 28,888 บาท
20 มีนาคม 2563 - 24 มีนาคม 2563 28,888 บาท
21 มีนาคม 2563 - 25 มีนาคม 2563 28,888 บาท
22 มีนาคม 2563 - 26 มีนาคม 2563 28,888 บาท
23 มีนาคม 2563 - 27 มีนาคม 2563 28,888 บาท
24 มีนาคม 2563 - 28 มีนาคม 2563 28,888 บาท
26 มีนาคม 2563 - 30 มีนาคม 2563 28,888 บาท
29 มีนาคม 2563 - 2 เมษายน 2563 28,888 บาท