รหัสทัวร์ : FTT1165

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SKI FREEDAY 5D3N ซุปตาร์ หิมะ น่ารักอ่ะ


ภูเขาไฟโชวะ – สวนหมีภูเขาไฟโชวะ – โนโบริเบทสึ

หุบเขานรกจิโกกุดานิ –ซัปโปโร – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

เนินพระพุทธเจ้า - มิตชุยเอาเล้ตท์

ร้านสินค้ามือสอง - ดิวตี้ฟรี - ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร 

โอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี

โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - เมืองซัปโปโร

อิสระช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ภายในซัปโปโร ตามอัธยาศัย


ม.ค 63 - ก.พ 63
30 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 23,888 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
8 มกราคม 2563 - 12 มกราคม 2563 25,888 บาท
9 มกราคม 2563 - 13 มกราคม 2563 25,888 บาท
10 มกราคม 2563 - 14 มกราคม 2563 25,888 บาท
12 มกราคม 2563 - 16 มกราคม 2563 25,888 บาท
15 มกราคม 2563 - 19 มกราคม 2563 25,888 บาท
17 มกราคม 2563 - 21 มกราคม 2563 25,888 บาท
19 มกราคม 2563 - 23 มกราคม 2563 25,888 บาท
22 มกราคม 2563 - 26 มกราคม 2563 25,888 บาท
23 มกราคม 2563 - 27 มกราคม 2563 25,888 บาท
26 มกราคม 2563 - 30 มกราคม 2563 25,888 บาท
29 มกราคม 2563 - 2 กุมภาพันธ์ 2563 25,888 บาท
30 มกราคม 2563 - 3 กุมภาพันธ์ 2563 25,888 บาท
1 กุมภาพันธ์ 2563 - 5 กุมภาพันธ์ 2563 25,888 บาท
2 กุมภาพันธ์ 2563 - 6 กุมภาพันธ์ 2563 25,888 บาท
3 กุมภาพันธ์ 2563 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 25,888 บาท
4 กุมภาพันธ์ 2563 - 8 กุมภาพันธ์ 2563 29,888 บาท
5 กุมภาพันธ์ 2563 - 9 กุมภาพันธ์ 2563 29,888 บาท
6 กุมภาพันธ์ 2563 - 10 กุมภาพันธ์ 2563 29,888 บาท
7 กุมภาพันธ์ 2563 - 11 กุมภาพันธ์ 2563 29,888 บาท
8 กุมภาพันธ์ 2563 - 12 กุมภาพันธ์ 2563 29,888 บาท
9 กุมภาพันธ์ 2563 - 13 กุมภาพันธ์ 2563 29,888 บาท
10 กุมภาพันธ์ 2563 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 29,888 บาท
12 กุมภาพันธ์ 2563 - 16 กุมภาพันธ์ 2563 25,888 บาท
13 กุมภาพันธ์ 2563 - 17 กุมภาพันธ์ 2563 25,888 บาท
14 กุมภาพันธ์ 2563 - 18 กุมภาพันธ์ 2563 25,888 บาท
16 กุมภาพันธ์ 2563 - 20 กุมภาพันธ์ 2563 28,888 บาท
19 กุมภาพันธ์ 2563 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 28,888 บาท
20 กุมภาพันธ์ 2563 - 24 กุมภาพันธ์ 2563 25,888 บาท
21 กุมภาพันธ์ 2563 - 25 กุมภาพันธ์ 2563 25,888 บาท
22 กุมภาพันธ์ 2563 - 26 กุมภาพันธ์ 2563 25,888 บาท