รหัสทัวร์ : FTT1165

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SKI FREEDAY 5D3N ซุปตาร์ หิมะ น่ารักอ่ะ


ภูเขาไฟโชวะ – สวนหมีภูเขาไฟโชวะ – โนโบริเบทสึ

หุบเขานรกจิโกกุดานิ –ซัปโปโร – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

เนินพระพุทธเจ้า - มิตชุยเอาเล้ตท์

ร้านสินค้ามือสอง - ดิวตี้ฟรี - ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร 

โอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี

โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - เมืองซัปโปโร

อิสระช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ภายในซัปโปโร ตามอัธยาศัย


ไม่มีข้อมูล
0 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 23,888 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา