รหัสทัวร์ : FTT1164

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5D3N ซุปตาร์ หลงรัก ฟุกุชิมะ


เมืองฟุคุชิมะ – หน้าผาโทโนะเฮทสึริ 

ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น หมู่บ้านโออุจิ จูคุ

เมืองอิบารากิ – สวนไคราคุ – พระใหญ่อุชิคุ

วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป)

เมืองยามานาชิ – ออนเซ็น + ขาปู

ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท – วิวภูเขาไฟฟูจิ (บริเวณลานสกี)

พิธีชงชาญี่ปุ่น โตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ ช้อปปิ้งโอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้


พ.ย 62 - ธ.ค 62
16 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 23,888 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
24 พฤศจิกายน 2562 - 28 พฤศจิกายน 2562 23,888 บาท
1 ธันวาคม 2562 - 5 ธันวาคม 2562 27,888 บาท
5 ธันวาคม 2562 - 9 ธันวาคม 2562 27,888 บาท
6 ธันวาคม 2562 - 10 ธันวาคม 2562 27,888 บาท
7 ธันวาคม 2562 - 11 ธันวาคม 2562 26,888 บาท
8 ธันวาคม 2562 - 12 ธันวาคม 2562 26,888 บาท
9 ธันวาคม 2562 - 13 ธันวาคม 2562 26,888 บาท
10 ธันวาคม 2562 - 14 ธันวาคม 2562 27,888 บาท
11 ธันวาคม 2562 - 15 ธันวาคม 2562 26,888 บาท
12 ธันวาคม 2562 - 16 ธันวาคม 2562 26,888 บาท
13 ธันวาคม 2562 - 17 ธันวาคม 2562 26,888 บาท
15 ธันวาคม 2562 - 19 ธันวาคม 2562 26,888 บาท
16 ธันวาคม 2562 - 20 ธันวาคม 2562 26,888 บาท
17 ธันวาคม 2562 - 21 ธันวาคม 2562 26,888 บาท
18 ธันวาคม 2562 - 22 ธันวาคม 2562 26,888 บาท
22 ธันวาคม 2562 - 26 ธันวาคม 2562 26,888 บาท