รหัสทัวร์ : FTT1163

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI NIKKO 5D3N ซุปตาร์ ซามูไร AUTUMN 2


วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ

อุโมงค์ใบเมเปิ้ล - ออนเช็นธรรมชาติ

ภูเขาไฟฟูจิ – พิธีชงชาญี่ปุ่น - โตเกียว

ช้อปปิ้งโอไดบะและไดเวอร์ ซิตี้ – เมืองอิบารากิ

เมืองนิกโก้ - ทะเลสาบชูเซนจิ - สะพานชินเคียว

ศาลเจ้าโทโชกุ – ศาลเจ้าฟูตะระซัง


ไม่มีข้อมูล
0 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 25,888 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา