รหัสทัวร์ : FTT1163

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI NIKKO 5D3N ซุปตาร์ ซามูไร AUTUMN 2


วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ

อุโมงค์ใบเมเปิ้ล - ออนเช็นธรรมชาติ

ภูเขาไฟฟูจิ – พิธีชงชาญี่ปุ่น - โตเกียว

ช้อปปิ้งโอไดบะและไดเวอร์ ซิตี้ – เมืองอิบารากิ

เมืองนิกโก้ - ทะเลสาบชูเซนจิ - สะพานชินเคียว

ศาลเจ้าโทโชกุ – ศาลเจ้าฟูตะระซัง


ต.ค 62 - พ.ย 62
4 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 25,888 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
20 ตุลาคม 2562 - 24 ตุลาคม 2562 25,888 บาท
3 พฤศจิกายน 2562 - 7 พฤศจิกายน 2562 25,888 บาท
10 พฤศจิกายน 2562 - 14 พฤศจิกายน 2562 25,888 บาท
17 พฤศจิกายน 2562 - 21 พฤศจิกายน 2562 25,888 บาท