รหัสทัวร์ : FTT1162

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI OSAKA PREMIUM SKI WINTER 6D4N


วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก

ดินเนอร์บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ

ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท - ทะเลสาบฮามานาโกะ - นาโกย่า - ช๊อปปิ้งซาคาเอะ

แต่งกายด้วยชุดกิโมโน ชุดประจำชาติญี่ปุ่น - ศาลเจ้าเฮอัน

การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ - วัดคิโยะมิซุ - ย่านกิอน

หุบเขามิโนะ - น้ำตกมิโนะ - เมืองนารา - วัดโทไดจิ

พระพุทธรูปไดบุทสึ - โอซาก้า - ช๊อปปิ้งชินไชบาชิ

ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) - เอ็กซ์โปซิตี้ - ห้างอิออน


ธ.ค 62
2 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 39,888 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
7 ธันวาคม 2562 - 12 ธันวาคม 2562 39,888 บาท
11 ธันวาคม 2562 - 16 ธันวาคม 2562 39,888 บาท