รหัสทัวร์ : FTT1157

ทัวร์เกาหลี ซุปตาร์...คอตตอน แคนดี้ บินดึก-กลับเช้า 5วัน 3คืน


ทัวร์เกาหลี ชมใบไม้เปลี่ยนสี สวนฮานึล - สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ โซลทาวเวอร์(ไม่รวมขึ้นลิฟท์)

ทำข้าวห่อสาหร่าย พร้อมสวมชุดฮันบก มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา

พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ-พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - ช็อปปิ้งย่านฮงแด

พระราชวังชางด็อกกุง– หมู่บ้านบุกชอนฮันอก

ดิวตี้ฟรี - โบสถ์เมียงดง

ช็อปปิ้งย่านเมียงดง


ต.ค 62 - พ.ย 62
17 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 12,999 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
21 ตุลาคม 2562 - 25 ตุลาคม 2562 15,999 บาท
25 ตุลาคม 2562 - 29 ตุลาคม 2562 14,999 บาท
27 ตุลาคม 2562 - 31 ตุลาคม 2562 13,999 บาท
29 ตุลาคม 2562 - 2 พฤศจิกายน 2562 13,999 บาท
31 ตุลาคม 2562 - 4 พฤศจิกายน 2562 14,999 บาท
1 พฤศจิกายน 2562 - 5 พฤศจิกายน 2562 15,999 บาท
3 พฤศจิกายน 2562 - 7 พฤศจิกายน 2562 14,999 บาท
5 พฤศจิกายน 2562 - 9 พฤศจิกายน 2562 15,999 บาท
7 พฤศจิกายน 2562 - 11 พฤศจิกายน 2562 15,999 บาท
9 พฤศจิกายน 2562 - 13 พฤศจิกายน 2562 14,999 บาท
11 พฤศจิกายน 2562 - 15 พฤศจิกายน 2562 12,999 บาท
13 พฤศจิกายน 2562 - 17 พฤศจิกายน 2562 15,999 บาท
15 พฤศจิกายน 2562 - 19 พฤศจิกายน 2562 15,999 บาท
17 พฤศจิกายน 2562 - 21 พฤศจิกายน 2562 13,999 บาท
19 พฤศจิกายน 2562 - 23 พฤศจิกายน 2562 14,999 บาท
21 พฤศจิกายน 2562 - 25 พฤศจิกายน 2562 15,999 บาท
23 พฤศจิกายน 2562 - 27 พฤศจิกายน 2562 15,999 บาท