รหัสทัวร์ : FTT1156

ทัวร์เกาหลี ซุปตาร์...ชูก้า แคนดี้ บินดึก-กลับเช้า 5วัน 4คืน


ทัวร์เกาหลี ชมใบไม้เปลี่ยนสี สวนยางจูนาริ(เฉพาะเดือนตุลาคม) - หมู่บ้านอึนพยอง(เฉพาะเดือนพฤศจิกายน)

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พร้อมสวมชุดฮันบก โซลทาวเวอร์(ไม่รวมขึ้นลิฟท์)

มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา ห้ามพลาดดด!!สำหรับสาวก HARRY POTTER คาเฟ่ 943 KING’S CROSS

ช็อปปิ้งย่านฮงแด พระราชวังถ็อกซูกุง ถนนสายโรแมนติกถ็อกซูกุง

โบสถ์เมียงดง - ดิวตี้ฟรี -ช็อปปิ้งย่านเมียงดง

ช็อปปิ้ง HYUNDAI PREMIUM OUTLET 

ซุปเปอร์มาร์เก็ต


ต.ค 62 - พ.ย 62
13 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 13,999 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
24 ตุลาคม 2562 - 28 ตุลาคม 2562 15,999 บาท
26 ตุลาคม 2562 - 30 ตุลาคม 2562 14,999 บาท
28 ตุลาคม 2562 - 1 พฤศจิกายน 2562 13,999 บาท
30 ตุลาคม 2562 - 3 พฤศจิกายน 2562 14,999 บาท
2 พฤศจิกายน 2562 - 6 พฤศจิกายน 2562 15,999 บาท
4 พฤศจิกายน 2562 - 8 พฤศจิกายน 2562 14,999 บาท
6 พฤศจิกายน 2562 - 10 พฤศจิกายน 2562 15,999 บาท
8 พฤศจิกายน 2562 - 12 พฤศจิกายน 2562 15,999 บาท
14 พฤศจิกายน 2562 - 18 พฤศจิกายน 2562 15,999 บาท
16 พฤศจิกายน 2562 - 20 พฤศจิกายน 2562 14,999 บาท
18 พฤศจิกายน 2562 - 22 พฤศจิกายน 2562 13,999 บาท
20 พฤศจิกายน 2562 - 24 พฤศจิกายน 2562 15,999 บาท
22 พฤศจิกายน 2562 - 26 พฤศจิกายน 2562 15,999 บาท