รหัสทัวร์ : FTT1128

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA NAGOYA SNOW MONKEY 6D4N (NY)


ทัวร์ญี่ปุ่น เทศกาลปีใหม่ ศาลเจ้าสุมิโยชิ  ปราสาทโอซาก้า

DUTY FREE ช็อปปิ้งชินไซบาชิ

เกียวโต วัดคิโยมิสึ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  มิตซุย เอาท์เล็ท กิฟุ 

ลานสกี WASHIGATAKE หมู่บ้านชิราคาวะโกะ

  ทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ อิออน มอลล์ นากาโน่

ชมลิงแช่ออนเซ็น ช็อปปิ้ง ย่านซากาเอะ

ดูไฟหมู่บ้าน นาบานาโนะ ซาโตะ นาโกย่า 


ไม่มีข้อมูล
0 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 45,889 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา