รหัสทัวร์ : FTT1127

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA 5D3N


เกียวโต - วัดคิโยมิสึ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ อิออน มอลล์  นาโกย่า

ลานสกี TAKAYAMA ทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ อิออน

กิฟุ - ปราสาทโอซาก้า DUTY FREE

ช็อปปิ้งชินไซบาชิ โอซาก้า


ไม่มีข้อมูล
0 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 37,899 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา