รหัสทัวร์ : FTT1052

ทัวร์ยุโรปแอลป์ (จุงเฟรา) 7 วัน QR


เอททัล – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – โรเซนฮาล์ม - ฮัลสตัทท์ – ซาลส์บวร์ก

อินซ์บรูกซ์ – หลังคาทองคำ – ซุก – ล่องเรือทะเลสาบซุก - กรินเดลวาลด์

นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี – ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า - ไคลน์ไชเด็ค

อินเทอร์ลาเก้น - ฮอร์เก้น - ซาฟเฮาส์เซ่น – สไตน์ อัม ไรน์


ไม่มีข้อมูล
0 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 49,900 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา