รหัสทัวร์ : FTT1052

ทัวร์ยุโรปแอลป์ (จุงเฟรา) 7 วัน QR


เอททัล – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – โรเซนฮาล์ม - ฮัลสตัทท์ – ซาลส์บวร์ก

อินซ์บรูกซ์ – หลังคาทองคำ – ซุก – ล่องเรือทะเลสาบซุก - กรินเดลวาลด์

นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี – ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า - ไคลน์ไชเด็ค

อินเทอร์ลาเก้น - ฮอร์เก้น - ซาฟเฮาส์เซ่น – สไตน์ อัม ไรน์


พ.ย 62 - ธ.ค 62
6 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 49,900 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
5 พฤศจิกายน 2562 - 11 พฤศจิกายน 2562 49,900 บาท
7 พฤศจิกายน 2562 - 13 พฤศจิกายน 2562 51,900 บาท
12 พฤศจิกายน 2562 - 18 พฤศจิกายน 2562 53,900 บาท
14 พฤศจิกายน 2562 - 20 พฤศจิกายน 2562 49,900 บาท
5 ธันวาคม 2562 - 11 ธันวาคม 2562 55,900 บาท
10 ธันวาคม 2562 - 16 ธันวาคม 2562 53,900 บาท