รหัสทัวร์ : FTT1047

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิสฯ (จุงเฟรา) ฝรั่งเศส TGV 9 วัน TG


นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ – วิหารแพนธีออน

บันไดเสปน – ปราโต้ -  หอเอนเมืองปิซ่า เมสเตร้ - เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาโค

วิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า*** อินเทอร์ลาเค่น    กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา

ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี -  ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า ไคลน์ไชเด็ค

ดีจอง - นั่งรถไฟ TGV – ปารีส – เข้าพระราชวังแวร์ซายย์ - ล่องเรือแม่น้ำแซนน์  - ขึ้นหอไอเฟล

เข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - Duty Free - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต

***นั่งรถไฟ TGV // ขึ้นหอไอเฟล // เข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ // ชิมหอยเอสคาโก้***


ธ.ค 62 - ม.ค 63
2 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 84,900 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
26 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563 84,900 บาท
29 ธันวาคม 2562 - 6 มกราคม 2563 85,900 บาท