รหัสทัวร์ : FTT1046

ทัวร์ยุโรป แอลป์ 9 วัน ( จุงเฟรา) TG เยอรมนี ออสเตรีย สวิสฯ


มิวนิค – โอเบอรามาเกา–โฮเฮนชวานเกา–ปราสาทนอยชวานชไตน์ – ฟุสเซ่น -   ฮัลสตัดซ์ 

ซอลส์เบิร์ก – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง -   เบิร์ชเทสกาเด้น – ทะเลสาบกษัตริย์ - อินสบรูกซ์

หลังคาทองคำ - อินสบรูกซ์ อินเทอร์ลาเก้น – ช้อปปิ้ง - กรินเดลวาลด์

นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี 

ไคลน์ไชเด็ค – ทิทิเซ่ – ซูริค


ธ.ค 62 - ม.ค 63
2 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 72,900 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
29 ธันวาคม 2562 - 6 มกราคม 2563 72,900 บาท
30 ธันวาคม 2562 - 7 มกราคม 2563 72,900 บาท