รหัสทัวร์ : FTT1045

ทัวร์ยุโรป Germany France Swiss 10 วัน TG


แฟรงค์เฟิร์ต – มันไฮม์ม – ไฮเดลเบิร์ก – เม็ตซ์ - น็องซี่ – สตราซบูร์ก - ดอมแบค ลา วิลล์

ริบูวิลเล่ – ริคเวียร์ - กอลมาร์ – ไฟร์บวร์ก อิมไบรส์เกา - ปราสาทโฮเฮนโซลเลิร์น – คอนสแตนซ์

รถไฟฟันเฟืองแอลป์แนสสตัด สู่ ยอดเขาพิลาตุส  - อินเทอร์ลาเค่น – ล่องเรือทะเลสาบเบรียนซ์

น้ำตกกิสบาค – อาเร่ชลุคท์ – หมู่บ้านกรินเดลวาลด์ - ยอดเขาเฟียส


ไม่มีข้อมูล
0 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 92,900 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา