รหัสทัวร์ : FTT1043

ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน TG Mattherhorn Glacier Paradise


เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวยังคงบรรยากาศดั้งเดิมของสวิตเซอร์แลนด์อันสวยงาม (Unseen Switzerland ) ณ Lauterbrunnen

นั่งรถไฟชมวิว ขบวนที่มีชื่อเสียงของสวิตเซอร์แลนด์ ถึง 4 ขบวน

นั่งกระเช้า  ชมวิวพาโนรามา แบบ 360 องศา

ภูเขาหิมะจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็ง – ลานหิมะ

ลาเทอร์บรุนเน่น – กรินเดลวาร์ล เฟียสท์

ลูเซิร์น - ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น

นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาริกิ

น้ำตกไรน์


ไม่มีข้อมูล
0 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 129,900 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา