รหัสทัวร์ : FTT1033

ทัวร์อิตาลีตอนเหนือ ห้าแคว้นแสนสวย 10 วัน TG


ทัวร์อิตาลี ล่องเรือทะเลสาบเกรดา อุทยานโดโลไมต์

นั่งกระเช้าชมวิว แอล์ป เดอ ซุสซิ ทะเลสาบเบรียส

เกาะเวนิส สะพานเรียลอัลโต้

ชิมไวน์เชียนติ จัตุรัสไมเคิลแองเจโล

เส้นทางสายโรแมนติกแห่งทัสคานี

นั่งรถไฟชมหมู่บ้านทั้งห้า


ไม่มีข้อมูล
0 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 87,900 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา