รหัสทัวร์ : FTT1033

ทัวร์อิตาลีตอนเหนือ ห้าแคว้นแสนสวย 10 วัน TG


ทัวร์อิตาลี ล่องเรือทะเลสาบเกรดา อุทยานโดโลไมต์

นั่งกระเช้าชมวิว แอล์ป เดอ ซุสซิ ทะเลสาบเบรียส

เกาะเวนิส สะพานเรียลอัลโต้

ชิมไวน์เชียนติ จัตุรัสไมเคิลแองเจโล

เส้นทางสายโรแมนติกแห่งทัสคานี

นั่งรถไฟชมหมู่บ้านทั้งห้า


ต.ค 62 - ม.ค 63
4 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 87,900 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
11 ตุลาคม 2562 - 20 ตุลาคม 2562 89,900 บาท
22 ตุลาคม 2562 - 31 ตุลาคม 2562 89,900 บาท
15 พฤศจิกายน 2562 - 24 พฤศจิกายน 2562 87,900 บาท
29 ธันวาคม 2562 - 7 มกราคม 2563 93,900 บาท