รหัสทัวร์ : FTT1014

ทัวร์ตุรกี TURKEY AUTUMN FOREVER 9D6N


ม้าไม้เมืองทรอย ชานัคคาเล่

นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม

ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย

เมืองโบราณเฮียราโพลิส 

คอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า

เมืองคัปปาโดเกีย ระบำหน้าท้อง         

พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า

หุบเขาอุซิซาร์ 


ไม่มีข้อมูล
0 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 35,900 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา