รหัสทัวร์ : FTT1007

ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน


ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9

  • นั่งรถไฟสายเบอร์นิน่า เอ็กซ์เพลส (มรดกโลก)
  • นั่งรถไฟเส้นทางกลาเซียร์ เอ็กซ์เพลส (เส้นทางรถไฟสวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์)
  • พักในเมืองเซอร์แมท เมืองปลอดมลพิษ ห้องพักมีราคาแพง
  • นั่งรถไฟขึ้นสู่ยอดเขากรอนเนอแกรต เพื่อชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
  • นั่งรถไฟสู่ยอดเขาจุงเฟรา เข้าชมถ้ำน้ำแข็งพันปี
  • ล่องเรือชมทะเลสาบซุก แสนสวย

เมนูฟองดู อาหารท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงของสวิสฯ


ไม่มีข้อมูล
0 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 79,900 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา