รหัสทัวร์ : FTT1006

ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน


ทัวร์ยุโรป เทศกาลปีใหม่

ทัวร์ยุโรป น้ำตกไรน์ นั่งรถชมวิวไฟสายกลาเซีย เบอร์มิน่าเอ็กซ์เพลส

นั่งรถไฟสู่ยอดเขากรอนเนอร์แกรต ทะเลสาบบริฟเฟิลซี

ทะเลสาบซุก ขึ้นภูเขาหิมะจุงเฟรา ลูเซิน

อนุสาวรีย์สิงโต สะพานไม้คาเปล


ธ.ค 62 - ม.ค 63
1 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 87,900 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
28 ธันวาคม 2562 - 4 มกราคม 2563 87,900 บาท