รหัสทัวร์ : FTT1005

ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน


ทัวร์ยุโรป น้ำตกไรน์ นั่งรถชมวิวไฟสายกลาเซีย เอ็กซ์เพลส

นั่งรถไฟสู่ยอดเขากรอนเนอร์แกรต ทะเลสาบบริฟเฟิลซี

ทะเลสาบบลูซี ขึ้นภูเขาหิมะจุงเฟรา ลูเซิน

อนุสาวรีย์สิงโต สะพานไม้คาเปล


ต.ค 62
2 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 71,900 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
11 ตุลาคม 2562 - 18 ตุลาคม 2562 71,900 บาท
23 ตุลาคม 2562 - 30 ตุลาคม 2562 71,900 บาท